संवाद
Literature, Others
trust saymore

Trust denied

विश्वास …… Trust …… Confidence…… Vertrauen…… घाबरून जाऊ नका समजत नाहीये म्हणून , तुम्ही हुशार आहातच …. पहिल्या ओळीतला शब्द आणि त्याचेच हे समानार्थी आहेत ……. अरे बापरे……!!! आता मलाच घाबरायला होतय की खुप मोठ्या विषयाला हात लावला अस वाटतंय ...
Literature
invitation saymore

No need of invitation

  त्याने मला लग्नाची पत्रिकाच दिली नाही , मग मी का जाऊ ………….??? खूपवेळा अस वाक्य ऐकलं असेल नाहीतर कानावर तरी जरूर पडलं असणार ……किती हास्यास्पद वाक्य आहे ना म्हणजे जर हस्यरूपात घेतलं तर …   रागाने बघायला गेलात तर वाटत ...
Literature
choosing

Choosing is a task….

The choosing…. तुम्हाला असा अनुभव खूपवेळा आला असणार की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला कुठल्या  गोष्टीची चिंता असते आणि ते तुम्ही कुणासोबत तरी वाटू इच्छिता तेव्हा ती व्यक्ती खूप साध्या आणि सोप्प्या शब्दात सल्ला देतात……काहीही गांभीर्य न समजून घेता ते खूप सहज ...